به پایگاه اطلاع رسانی شرکت تعاونی کار آفرینان همکار امین خوش آمدید

خدا را شاکریم سال 1390 را که رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای مدظله العالی آن را سال جهاد اقتصادی نامیدند مقارن گردید با سال طراحی و راه اندازی شرکت تعاونی کارآفرینان امین ، شرکتی که در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری به ویژه در حوزه بازنشستگان، سیاست های کلی نظام و اهداف کانون بازنشستگان ناجا برای ایجاد ساز و کار تداوم حضور فعال و موثر بازنشستگان نیروی انتظامی در حوزه تخصصی خود و بهره مندی جامعه از تجربیات، توانمندی و سرمایه آنان تشکیل گردید و کارآفرینی و اشتغال فرزندان این خانواده بزرگ را نیز در راس دغدغه های خود قرار داده است.

در راستای تحقق اهداف و اجرای ماموریت، این شرکت برنامه سال 90 خود را به تصویب مجمع محترم رسانیده که گزارش اقدامات انجام پذیرفته منطبق بر برنامه در ادامه تقدیم اعضا می گردد:

ادامه

1

عضويت براي كليه واجدين شرايط اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه نياز به خدمات تعاوني داشته باشند آزاد است.

2

شرکت تعاونی کار آفرینان همکار امین به منظور جذب مشارکت و سرمایه گذاری مبادرت به پذیرش عضو و واگذاری سهام مینماید.

3

در این بخش اعضا میتوانند کلیه ی مکاتبات و درخواست های خود را ملاحظه و کلیه ی فرم های مربوطه را پر نمایند.