سوالات متداول

1 - سود سهام واریزی چگونه محاسبه و واریز می گردد ؟

پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و تایید مصوبات آن ، سود خالص باقیمانده به نسبت سهام محاسبه و واریز می گردد.

2 - ایا عضویت در تعاونی فقط برای بازنشستگان ناجا می باشد؟

علاوه بر بازنشستگان و مستمری بگیران، فرزندان، همسر، پدر و مادر فرد بازنشسته و همچنین شاغلین دارای 20 سال سابقه خدمت در ناجا می توانند عضو شرکت تعاونی شوند .
3 - چگونه می توان در تعاونی عضو شد ؟در صورت داشتن شرایط عضویت و خرید حداقل 5 سهم برابر اساسنامه می توان عضو تعاونی شد .
 4 -سهام شرکت تعاونی چگونه سهامی می باشد ؟
سهام عادی و با نام می باشد.
5 - حداقل و حداکثر تعداد خرید سهام و مبلغ آن چه مقدار است ؟
حد اقل پنج سهم و حد اکثر پانزده درصد از کل سهام شرکت تعاونی قابل خرید و ارزش هر سهم نیز سیصد هزار ریال می باشد.
6 - آیا اشخاصی که مستمری بگیر هستند و حقوق بین آنها تقسیم می شود می توانند عضو تعاونی شوند ؟
کلیه اعضاء کانون از جمله مستمری بگیران در صورت داشتن شرایط می توانند عضو شرکت تعاونی شوند.

7 - آیا سهام شرکت تعاونی در بورس قرار می گیرد ؟
خیر
8 - آیا سهام شرکت تعاونی را می توان فروخت یا انتقال داد ؟
برابر ماده 10 اساسنامه که مقرر می دارد "سهام تعاونی با نام و غیر قابل تقسیم است و انتقال آن به اعضا یا متقاضیان عضویت واجد شرایط جدید با موافقت هیات مدیره و با رعایت سقف موضوع ماده (9) مجازمی باشد " می توان اقدام نمود.

9- عضویت در تعاونی تا چه زمانی امکان پذیر می باشد؟
در حال حاضر محدودیتی وجود ندارد.